prof. dr hab. Piotr Tryjanowski - dyrektor Instytutu

+48 61 848 7656

Zainteresowania

W zasadzie interesuje się szerokim spektrum zagadnień związanych z ekologią, behawiorem i ewolucją. Dotychczasowe prace badawcze prowadziłem na różnych grupach ekologicznych i taksonomicznych, ale niewątpliwie najbliższe memu sercu są ptaki środowisk rolniczych.

Obecnie najintensywniej rozwijam zainteresowania badawcze związane z następującymi zagadnieniami:

 • ekologia behawioralna
 • ekologia populacji
 • synchronizacja zjawisk w środowisk
 • wybiórczość środowiskowa
 • wpływ klimatu na organizmy żywe

 

Aktualnie realizowane projekty

 • biologia i ekologia rozrodu dzierzb: Lanius excubitor, Lanius collurio
 • wybiórczość środowiskowa ptaków krajobrazu rolniczego
 • ekologia przelotu wybranych gatunków ptaków przez Eilat, Izrael
 • synchronizacja zjawisk ekologicznych – reguła Morana
 • dobór płciowy i pasożytnictwo
 • wpływ elektrowni wiatrowych na ptaki i nietoperze

Dydaktyka - Wykłady

 • ekologia
 • ewolucjonizm

Hobby

 • parowozy (http://www.parowozy.com.pl)
 • numizmatyka - banknoty wysokonominałowe
 • kuchnia polska i śródziemnomorska
 • no i przede wszystkim … birdwatching (http://www.birdwatching.pl)

Publikacje

Moje publikacje można znaleźć na portalu ResearchGate

Follow me on ResearchGate

 

Ponadto autor ostatnio wydanej książki